Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn thiết kế mố cầu bê tông chữ U theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017 : Sách tham khảo / TS. Nguyễn Quốc Bảo, TS. Vũ Thái Sơn

Hà Nội : Xây dựng, 2022
156 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu chung về mố cầu thiết kế; các tải trọng tác dụng; tổ hợp nội lực và kiểm toán tường đỉnh, tường thân mố; tổ hợp nội lực và kiểm toán bệ mố; tổ hợp nội lực và kiểm toán tường cánh mố; kiểm toán cọc khoan nhồi
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI