Dòng Nội dung
1
Giáo trình văn hóa và kiến trúc / PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi, TS.KTS. Nguyễn Tất Thắng

Hà Nội : Xây dựng, 2022
208 tr. : minh họa màu ; 24 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và kiến trúc, sự ra đời và quá trình phát triển của văn hóa và kiến trúc, các giá trị của văn hóa mang lại đối với kiến trúc và ngược lại
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:23) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:29)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI