Dòng Nội dung
1
Advanced analysis and design of steel frames / Guo-Qiang Li, Jin-Jun Li.

Chichester : John Wiley, c2007.
xv, 368 p. : ill ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Algorithmic architecture / Kostas Terzidis.

Oxford : Architectural Press, 2006.
159 p. : ill. ; 24 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Âm học kiến trúc - Âm học đô thị / PGS.TS. Phạm Đức Nguyên

Hà Nội : Xây dựng, 2008
362 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu khái quát về âm thanh. Trình bày đặc điểm trường âm trong các phòng thính giả, vật liệu và kết cấu hút âm. Hướng dẫn thiết kế âm học, sử dụng hệ thống điện thanh trong các phòng thính giả. Trình bày về âm học đô thị, cách âm cho các kết cấu phân cách nhà cửa, chống tiếng ồn của các thiết bị và trong nhà công nghiệp
Đầu mục:272 (Lượt lưu thông:963) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:119)

4
An introduction to urban housing design : at home in the city / Graham Towers.

Burlington, MA : Architectural Press, c2005.
xvii, 316 p. : ill., plans ; 25 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI