Dòng Nội dung
1
Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình / TS. Vũ Thanh Tú (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2021
298 tr. : minh họa ; 21 cm.

Tổng quan về hạn hán và xâm nhập mặn. Đánh giá hạn hán và xâm nhập mặn. Các giải pháp phòng chống và thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn và giới thiệu cống ngăn mặtn cái lớn - cái bé
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển / PGS.TS Lê Hải Trung ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2021
200 tr. : minh họa ; 21 cm.

Hướng dẫn khảo sát, lựa chọn điều kiện biên thiết kế; phân tích lựa chọn giải pháp chống xói lở bờ biển; bố trí không gian; thiết kế giải pháp chống xói lở bờ biển; kỹ thuật thi công các công trình bảo vệ, chống xói lở bờ biển; công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, vận hành giải pháp chống xói lở
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI