Dòng Nội dung
1
Giáo trình cơ sở khoa học quản lý / GVC.TS Đặng Văn Dựa

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020
129tr. : minh họa ; 24cm.

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý một tổ chức, trong đó có các liên hệ chủ yếu là tổ chức doanh nghiệp
Đầu mục:301 (Lượt lưu thông:365) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:230)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI