Dòng Nội dung
1
Bài tập vật liệu xây dựng/ Phùng Văn Lự (Chủ biên);...[et.al.]

H. : Giáo dục, 2008
203 tr. ; 20.3 cm.


Đầu mục:633 (Lượt lưu thông:1979) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:441)

2
3
Cẩm nang các công nghệ thích hợp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn / Bộ xây dựng Trung tâm phát triển Nông thôn

H. : Xây dựng, 1996
184tr. : minh họa ; 20,5cm.
Bộ xây dựng Trung tâm phát triển Nông thôn

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Cơ sở kỹ thuật rung trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng / Trần Văn Tuấn

H. : Xây dựng, 2005
378tr. ; 27cm.


Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Công nghệ bê tông / Viện sỹ, GS, TSKH. IU. M. Bazenov, PGS, TS. Bạch Đình Thiên, TS. Trần Ngọc Tính

Hà Nội : Xây dựng, 2010
494 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:106 (Lượt lưu thông:106) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:16)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI