Dòng Nội dung
1
Bài tập kế toán tài chính trong các doanh nghiệp / PGS.TS. Phạm Quang (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2007
131 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu 59 bài tập về kế toán tài chính trong các doanh nghiệp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bài tập kế toán tài chính trong các doanh nghiệp : dành cho sinh viên ngành Kế toán / PGS.TS. Phạm Quang (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
143 tr. : minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu 88 bài tập về kế toán tài chính trong các doanh nghiệp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Báo cáo khảo sát "Khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh" / ThS. Lê Văn Lợi (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Nông nghiệp, 2013
104 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày những báo cáo khảo sát, nghiên cứu cơ sở lý luận về khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực trạng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại vùng Đông Nam Bộ, giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vùng Đông Nam Bộ
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - những điều cần biết / Biên soạn: Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Hoa

H. : Hồng Đức, 2020
295tr. ; 21cm.

Giới thiệu những chính sách về Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và tổng hợp những loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Các văn bản hướng dẫn thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh cho thuê doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội : Nxb. Xây dựng, 2000
84 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI