Dòng Nội dung
1
Cơ sở thiết kế máy xây dựng / PGS. TS.Vũ Liêm Chính (Ch.b.), TS. Phạm Quang Dũng, TS. Trương Quốc Thành

H. : Xây dựng, 2002
355 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:95) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:125)

2
Định mức dự toán xây dựng cơ bản / Bộ Xây dựng

H. : Xây dựng, 1999
389tr. ; 30cm.
Bộ Xây dựng

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Định mức dự toán xây dựng công trình : Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. Tập 3, Phần lắp đặt / Hệ thống: Quang Minh, Tiến Phát

H. : Lao động, 2020
399tr. : bảng ; 27cm.

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ xây dựng như: lắp đặt hệ thống điện trong công trình, lắp đặt các loại ống và phụ tùng, lắp đặt các loại đường ống, cống hộp; bảo ôn đường ống, phụ tùng, thiết bị và các công tác khác; lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác; lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển; lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu; lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI