Dòng Nội dung
1
2
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Tập 1 / Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim

Hà Nội : Giáo dục, 1997
72 tr : minh họa ; 27 cm

Gồm các bài tập liên quan tới những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


3
Bài tập vẽ kỹ thuật xây dựng. Tập 1 / Nguyễn Quang Cự, Đoàn Như Kim

Hà Nội : Giáo dục, 1995
72 tr. : minh họa ; 27 cm.

Gồm các bài tập liên quan tới những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:80) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:110)

4
Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9000 và hệ chất lượng trong xây dựng

Hà Nội : Xây dựng, 1999
803 tr. ; 30 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các văn bản hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

Hà Nội : Nxb. Xây dựng, 2001
372 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI