Dòng Nội dung
1
2
Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình biển / PGS.TS. Đinh Quang Cường

Hà Nội : Xây dựng, 2016
276 tr. : minh họa ; 27 cm.

Tìm hiểu tiềm năng phát triển ngành xây dựng công trình biển và dầu khí ở Việt Nam. Công nghiệp dầu khí và quy hoạch công trình ngoài khơi để khai thác dầu khí. Khái niệm chung về nhà máy đóng tàu và bãi lắp ráp công trình biển, đê biển và các công trình bảo vệ bờ biển
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:47) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

3
4
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI