Dòng Nội dung
1
2
3
4
5
Toán học cao cấp /. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí ( chủ biên ); Tạ văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.

H. : Giáo dục, 2001
391 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:155 (Lượt lưu thông:158) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI