Dòng Nội dung
1
Sàn sườn bê tông toàn khối / GS.TS Nguyễn Đình Cống

H. : Xây Dựng, 2008
194 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:132) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:355)

2
Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối

Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2008
124 tr. ; 27 cm.

Đề cập đến việc thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối, bao gồm việc tính toán và cấu tạo bản, các dầm trong sàn sườn có bản loại dầm và sàn sườn có bản kê bốn cạnh
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:307)

3
Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / GS.TS. Nguyễn Đình Cống (chủ biên), GVC.ThS. Nguyễn Duy Bân, GV.ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
134 tr. ; 27 cm.

Đề cập đến việc thiết kế sàn, bao gồm tính toán và cấu tạo cốt thép cho bản và các dầm
Đầu mục:462 (Lượt lưu thông:1960) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:1011)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI