Dòng Nội dung
1
Sổ tay Nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu - 150 câu hỏi đáp về nghiệp vụ khai báo hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quy tắc xuất xứ hàng hoá / Quốc Đại (hệ thống)

TP. Hồ Chí Minh : Tài chính, 2023
494 tr. : minh họa ; 28 cm.

Trình bày các quy định mới nhất về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá. Giới thiệu 150 câu hỏi và trả lời các tình huống thường gặp về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - những điều cần biết / Biên soạn: Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Hoa

H. : Hồng Đức, 2020
295tr. ; 21cm.

Giới thiệu những chính sách về Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và tổng hợp những loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam

Hà Nội : Nxb. Chính trị quốc gia, 1994
868 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

Hà Nội : Tài chính, 2023
400 tr. ; 24 cm.

Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán đối với các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ chức, cơ quan, đơn vị và việc ghi sổ, lập báo cáo đối với hoạt động xã hội, từ thiện của cá nhân theo quy định của pháp luật
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Hà Nội : Tài chính, 2022
399 tr. : minh họa ; 24 cm.

Hệ thống các văn bản pháp luật về đường lối chung và cụ thể trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025 như: Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI