Dòng Nội dung
1
2
3
Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu công trình : Phần kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá / PGS.TS. Nguyễn Trung Hiếu

Hà Nội : Xây dựng, 2022
212 tr. : minh họa ; 24 cm.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về sự hư hỏng của kết cấu công trình, công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, những nguyên tắc chung về sửa chữa hư hỏng và tính toán gia cường kết cấu
Đầu mục:130 (Lượt lưu thông:149) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:42)

4
Hư hỏng, sửa chữa, gia cường nền móng / Lê Văn Kiểm

Hà Nội : Xây dựng, 2009
221 tr. ; 27 cm.

Giới thiệu những dạng biến dạng nền móng và biện pháp khắc phục: kiểm tra, tìm nguyên nhân, giảm tải, dỡ tải cho nền móng, gia cường nền móng, thiết kế gia cường móng nông, hư hỏng và sửa chữa móng cọc, sửa thẳng công trình lún nghiêng. Trình bày kinh nghiệm xây dựng nền móng trên những nền đặc biệt, cải thiện đất nền bằng: rung xối, thấm khô, đầm nện, điện, hoá chất
Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:41) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI