Dòng Nội dung
1
Chuyên ngành kỹ thuật chất dẻo / Nhiều tác giả ; Người dịch: Lê Chu Cầu ... [et al.]

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020
652 tr. : minh họa màu ; 24 cm.

Trình bày những kiến thức lý thuyết và thực hành về kỹ thuật gia công và chế biến chất dẻo gồm: Cấu tạo và tính chất của vật liệu, kỹ thuật gia công và kỹ thuật kiểm tra chất dẻo và kim loại, xử lý và kiểm tra chất dẻo, chức năng kỹ thuật cơ bản của thiết bị gia công chất dẻo, kỹ thuật điều khiển và điều chỉnh, các biện pháp xử lý chuyên biệt trước và sau tuỳ theo quy trình gia công...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

2
Kỹ thuật chế biến và gia công chất dẻo / Nguyễn Văn Huyền

H. : Xây dựng, 2008
268 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI