Dòng Nội dung
1
An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Đại học và Cao đẳng, nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên) ... [et al]

Hà Nội : Xây dựng, 2015
236 tr. : minh họa ; 27 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động. Phân tích điều kiện lao động. Luật pháp về an toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của các yếu tố có hại tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Kĩ thuật an toàn trong xây dựng và phòng cháy, chữa cháy trong xây dựng
Đầu mục:756 (Lượt lưu thông:1690) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:173)

2
An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Trung cấp nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2012
176 tr. : minh họa ; 25 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động. Luật pháp về an toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của các yếu tố có hại tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Các phương tiện bảo vệ cá nhân, phương pháp sơ cứu và kĩ thuật an toàn trong thi công xây dựng...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình : = National technical regulation on fire safety of buildings and constructions : QCVN 06:2021/BXD

Hà Nội : Xây dựng, 2021
156 tr. : bảng ; 31 cm.

Giới thiệu nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, bao gồm: quy định chung; phân loại kỹ thuật về cháy; bảo đảm an toàn cho người; ngăn chặn cháy lan; cấp nước chữa cháy; chữa cháy và cứu nạn; quy định về quản lý; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI