Dòng Nội dung
1
Cơ sở lý thuyết hóa học : (Dùng cho các trường đại học kỹ thuật), Phần I: Cấu tạo chất

H. : Giáo dục, 1998
tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Giáo trình hóa học đại cương / Nguyễn Minh Tuyển [et. al.]

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001
327 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:90 (Lượt lưu thông:393) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:182)

4
Giáo trình hóa học môi trường / Trịnh Thị Thủy (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
280 tr. : minh họa ; 24 cm.

Đề cập đến các quá trình hóa học quan trọng xảy ra trong môi trường tự nhiên, cơ sở hóa học của các biến đổi trong môi trường, cơ sở hóa học của các quá trình xử lý môi trường, ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm sơ cấp cũng như thứ cấp đến sức khỏe và cuộc sống con người
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình thực hành hóa học đại cương / Th.S Đỗ Thị Thanh Hà (chủ biên)... [et al.]

H. : Giao thông Vận tải, 2016;
84tr. ; 30 cm.

Giới thiệu cho sinh viên nắm vững các quy định làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học, quy tắc về an toàn và sơ cứu khi có tai nạn. Nẵm vững các thao tác cơ bản nhất của thí nghiệm hóa học và biết cách trình bày một báo cáo thí nghiệm.
Đầu mục:600 (Lượt lưu thông:322) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:117)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI