Dòng Nội dung
1
100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh / Brian Tracy; Người dịch: Trần Bích Nga, Phạm Ngọc Sáu, Lan Nguyên; Hiệu đính: Đỗ Thanh Năm

TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2009
287tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
100 ý tưởng kinh doanh tuyệt hay : Từ những công ty hàng đầu khắp thế giới / Jeremy Kourdi; Người dịch: Mai Mai Hương

TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
340tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
100 ý tưởng tiếp thị thật hay : Từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới / Jim Blythe; Người dịch: Mạc Tú Anh

TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011
272tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
Báo cáo khảo sát "Khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh" / ThS. Lê Văn Lợi (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Nông nghiệp, 2013
104 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày những báo cáo khảo sát, nghiên cứu cơ sở lý luận về khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực trạng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại vùng Đông Nam Bộ, giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vùng Đông Nam Bộ
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI