Dòng Nội dung
1
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh / Hội xuất bản Việt Nam - Thông tấn xã Việt Nam

H. : Thông tấn, Thời đại, 2010
175tr. : ảnh ; 25cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp : Hình ảnh và tư liệu chọn lọc / Sưu tầm, tuyển chon: Nguyễn Đức Cường

H. : Thời đại, 2011
193tr. : ảnh ; 26cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đại tướng Võ Nguyên Giáp : = General Vo Nguyen Giap

Hà Nội : Thông tấn, 2023
216 tr. : minh họa ; 25 cm.

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà cách mạng chân chính, người đảng viên mẫu mực, nhà cầm quân thiên tài, bậc trí thức lớn, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Tổng tập hồi ký : Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Võ Nguyên Giáp; Sưu tầm: Đại tá Đỗ Tất Thắng, Bùi Thu Hương, Phạm Thúy Nga

H. : Quân đội nhân dân, 2010
1359tr. : ảnh ; 27cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Từ một cuộc đời suy ngẫm về đạo làm người / Đắc Trung

Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2019
556 tr. ; 24 cm.

Viết về Đạo làm người được minh chứng bằng cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp và viết về cuộc đời Đại tướng để chứng minh Đạo làm người. Phân tích, luận giải các khái niệm và yếu tố đã tạo nền tảng cho những phẩm giá cao quý về nhân cách, đạo đức, lối sống, tài năng quân sự, vai trò và những cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lịch sử quân sự Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI