Dòng Nội dung
1
101 khoảnh khắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp = 101 moments of general Võ Nguyên Giáp / NSND. Trần Tuấn

Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2011
120 tr. : ảnh ; 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

2
3
4
Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam / Đại tá Phan Hữu Đại (chủ biên)...[et al.]

H. : Quân đội nhân dân, 2010
469tr. : ảnh ; 27cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp : Hình ảnh và tư liệu chọn lọc / Sưu tầm, tuyển chon: Nguyễn Đức Cường

H. : Thời đại, 2011
193tr. : ảnh ; 26cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI