Dòng Nội dung
1
2
Kiến trúc công nghiệp /. Tập 1, Quy hoạch khu công nghiệp và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp / TS. Nguyễn Tại, TS. Phạm Đình Tuyển.

Hà Nội : Xây dựng, 2001
156 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:283 (Lượt lưu thông:800) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:211)

3
Kỹ thuật an toàn và môi trường : Giáo trình dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên các trường kỹ thuật / TS. Nguyễn Ngọc Kiên (chủ biên), TS. Nguyễn Văn Tình, GS.TS. Trần Văn Địch

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
203 tr. : minh họa ; 24 cm.

Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và pháp lệnh bảo hộ lao động; kỹ thuật vệ sinh lao động; kĩ thuật an toàn; an toàn điện; vấn đề phòng chống cháy nổ và phương pháp sản xuất theo hướng thân thiện môi trường
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Mô hình cấu trúc cộng đồng dân cư nông thôn trong xu thế công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn / Hội Kiến trúc sư Việt Nam

H. : Công ty Thiết bị in, 2003
211tr. : ảnh ; 27cm.
Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI