Dòng Nội dung
1
2
3
Đầu tư với thu hút khách du lịch ở tiểu vùng nam sông Hồng // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế tr.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
4
Du lịch Thăng Long - Hà Nội

H. : Hà nội, 2010
288 tr. : ảnh, bản đồ ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Gắn kết du lịch và thể thao / Lâm Quang Thành

Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2022
198 tr. : minh họa ; 21 cm.

Tổng hợp lý thuyết và thực tiễn gắn kết du lịch và thể thao; thực trạng và định hướng các giải pháp gắn kết du lịch và thể thao ở Việt Nam; giới thiệu gắn kết du lịch và thể thao tại các vùng miền ở Việt Nam
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI