Dòng Nội dung
1
2
3
Giáo trình quản trị hoạt động logistics và thương mại doanh nghiệp / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]

Hà Nội : Tài chính, 2023
383 tr. ; 21 cm.

Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị hoạt động logistics doanh nghiệp; hoạt động giao nhận hàng hoá; quản trị hoạt động kho hàng; logistics ngược trong doanh nghiệp; hoạt động cung ứng và quản lý ở doanh nghiệp; nhu cầu và các phương pháp xác định; dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp; phân tích hoạt động cung ứng cho sản xuất ở doanh nghiệp; hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp...
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình quản trị logistics : dùng cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]

Hà Nội : Tài chính, 2023
398 tr. : minh họa ; 21 cm.

Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị logistics doanh nghiệp; cơ sở của quản trị logistics; quản trị nhu cầu, dự trữ, kho hàng hoá và dịch vụ giao nhận hàng hoá; quản trị logistics ngược; thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics; hệ thống thông tin, quản trị dịch vụ khách hàng và những điều cần biết trong quản trị logistics
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Logistics và vận tải quốc tế : sách tham khảo / TS. Trần Nguyễn Hợp Châu (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Hồng Đức, 2023
456 tr. : minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu tổng quan về logistics; vận tải đường biển trong thương mại quốc tế; vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container; vận tải hàng không trong thương mại quốc tế; gom hàng và vận tải đa phương thức; bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI