Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học kết cấu /. Tập 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên.

Hà nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002
232 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:325 (Lượt lưu thông:1184) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:386)

2
Bài tập sức bền vật liệu. Tập 2 / Đặng Xuân Hùng (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2022
140 tr. : minh họa ; 27 cm.

Trình bày lý thuyết và phần nội dung bài tập tự giải về các bài toán của thanh phẳng chịu lực phức tạp, bài toán ổn định của thanh phẳng chịu nén đúng tâm, bài toán của thanh chịu tải trọng động và về phương pháp tính độ bền kết cấu theo tải trọng giới hạn
Đầu mục:300 (Lượt lưu thông:166) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:47)

3
Cơ học kết cấu /. Tập 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình.

Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002
191 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:71 (Lượt lưu thông:372) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:508)

4
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI