Dòng Nội dung
1
Các công trình cung cấp nước sạch cho thị trấn và cộng đồng dân cư nhỏ / Nguyễn Duy Thiện

H. : Xây dựng, 2000
281tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cấp nước /. Tập 2, Xử lý nước thải thiên nhiên cấp cho sinh hoạt và công nghiệp / TS. Trịnh Xuân Lai.

Hà Nội. : Khoa học kỹ thuật, 2002
596 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:57 (Lượt lưu thông:187) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cấp nước và vệ sinh nông thôn / GS, TS. Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên );...[et.al.]

Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2001
379 tr. ; 27 cm.

Tài liệu phục vụ giảng dạy, đào tạo các cán bộ thiết kế xây dựng, cung cấp số liệu, thông tin phục vụ thiết kế, bảo dưỡng các công trình, triển khai thực hiện các dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn
Đầu mục:136 (Lượt lưu thông:93) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)

4
Cấp thoát nước / Trần Hiếu Nhuệ ( chủ biên )...[et.al.]

Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2007
435 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:255)

5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI