Dòng Nội dung
1
Kiến trúc : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản và cao đẳng kiến trúc/ GS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm, PGS.TS.KTS. Phạm Đình Việt

Hà Nội : Xây Dựng, 2004
288 tr. ; 27 cm.

Trình bày những khái niệm chung về kiến trúc; kiến thức cơ bản về kiến trúc nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp, cấu tạo nhà và công trình
Đầu mục:176 (Lượt lưu thông:911) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:33)

2
Kiến trúc: Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản và cao đẳng kiến trúc/ GS.TS.KTS.NGƯT. Nguyễn Đức Thiềm, PGS.TS.KTS. Phạm Đình Việt

Hà Nội : Xây Dựng, 2005
277 tr. ; 27 cm.

Trình bày những khái niệm chung về kiến trúc; kiến thức cơ bản về kiến trúc nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp, cấu tạo nhà và công trình
Đầu mục:195 (Lượt lưu thông:1131) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:33)

3
Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng : Giáo trình đào tạo kiến trúc sư, Kiến trúc nhà công cộng / GS.TS.KTS Nhuyễn Đức Thiềm nhà giáo ưu tú

Hà Nội: Xây dựng, 2006
353 tr. ; 27 cm.

Cung cấp kiến thức cơ bản về kiến trúc nhà công cộng từ đặc điểm, loại hình, phân loại, các bộ phận nhà, hệ thống mạng lưới công trình, không gian dịch vụ công cộng, sức chứa hợp lý, địa điểm xây dựng, quy hoạch, phân khu hợp nhóm, giải pháp không gian, thiết kế, đặc điểm kết cấu, thẩm mỹ... và kiến trúc một số kiểu nhà công cộng thông dụng như nhà trẻ và mẫu giáo, trường tiểu học, nhà hàng...
Đầu mục:148 (Lượt lưu thông:704) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:44)

4
Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học ngành kiến trúc. Phần 2, Nhà ở và Nhà công cộng / PGS.TS. KTS. Nguyễn Đức Thiềm.

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2001
440 tr. : minh họa ; 27 cm.

Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về các loại hình kiến trúc nhà ở và nhà công cộng thông dụng, từ đặc điểm loại hình, lược sử quá trình phát triển, phân loại... đến các nguyên tắc và tiêu chuẩn thiết kế từng loại công trình cụ thể kèm các ví dụ tốt để minh họa, cùng các triển vọng xu hướng phát triển của chúng trong tương lai
Đầu mục:151 (Lượt lưu thông:586) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:193)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI