Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn đồ án nền móng / Phan Hồng Quân; Nguyễn Bảo Việt

H. : Giáo dục Việt Nam, 2015
247tr. : minh họa ; 24cm.


Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:903) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:786)

2
Hướng dẫn đồ án nền và móng / GS.TS Nguyễn Văn Quảng, KS Nguyễn Hữu Kháng

H. : Xây dựng, 1996
181tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:16)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI