Dòng Nội dung
1
Địa bạ cổ Hà Nội : Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận. /. Tập 2 / GS. Phan Huy Lê (chủ biên)...[et al.].

H. : Nxb. Hà Nội, 2010
768tr. : minh họa, bảng ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Địa chí Cổ Loa / Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc...[et al.]

H. : Nxb. Hà Nội, 2010
832tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo dục Thăng Long - Hà nội: Quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển / Nguyễn Hải Kế (Ch.b)

H. : Hà Nội, 2010
475 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. Tập 1, Quận Ba Đình - Quận Cầu Giấy - Quận Tây Hồ / PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]

H. : Nxb. Hà nội, 2019
935tr. ; 24cm.

Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá và nhân vật; giới thiệu di sản vật thể bao gồm các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ gắn với quận Ba Đình, quận Cầu Giấy, quận Tây Hồ; di sản phi vật thể bao gồm các thư tịch cổ viết về mảnh đất, con người và lịch sử địa phương, các tài liệu địa phương gồm văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ và các tài liệu Hán Nôm khác
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội. Tập 10, Huyện Đông Anh - Huyện Sóc Sơn / PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]

H. : Nxb. Hà Nội, 2019
1082tr. ; 24cm.

Cung cấp thông tin khái quát về vị trí địa lý, diện tích tự nhiên và dân số, diên cách, đời sống kinh tế - văn hoá, lễ hội, văn học dân gian, các nhân vật gắn với các lễ hội, di tích và nhân vật lịch sử có thật. Giới thiệu hệ thống di sản văn hiến gồm: Di sản vật thể, các di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và di tích khảo cổ, di sản phi vật thể, thư tịch, văn khắc, thần tích thần sắc, hương ước, địa bạ... của từng xã, phường, thị trấn thuộc huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn (Hà Nội)
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI