Dòng Nội dung
1
Giáo trình chuyên đề lý thuyết kiến trúc / PGS.TS Nguyễn Đình Thi (chủ biên)... [et al.]

H. : Xây dựng, 2017
396tr. : minh họa ; 27cm.

Cuốn sách cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về lịch sử, lý luận và văn hóa kiến trúc nói chung từ đô thị đến nông thôn.
Đầu mục:150 (Lượt lưu thông:136) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:68)

2
Giáo trình lịch sử kiến trúc / PGS.TS Nguyễn Đình Thi... [et al.]

H. : Xây dựng, 2020
448tr. : ảnh ; 27cm.

Cuốn sách giới thiệu các trường phái, phong cách kiến trúc và các kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử kiến trúc thế giới và Việt Nam
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:281) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:245)

3
4
Những vấn đề về kiến trúc đương đại Việt Nam / PGS.TS.KTS. Tôn Thất Đại

Hà Nội : Xây dựng, 2021
490 tr. : minh họa ; 24 cm.

Đề cập đến sự phát triển kiến trúc thế giới, những vấn đề lý luận về các xu hướng trường phái nghệ thuật kiến trúc trên thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam
Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:32)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI