Dòng Nội dung
1
Giáo trình chuyên đề lý thuyết kiến trúc / PGS.TS Nguyễn Đình Thi (chủ biên)... [et al.]

H. : Xây dựng, 2017
396tr. : minh họa ; 27cm.

Cuốn sách cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về lịch sử, lý luận và văn hóa kiến trúc nói chung từ đô thị đến nông thôn.
Đầu mục:150 (Lượt lưu thông:136) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:68)

2
Giáo trình lịch sử kiến trúc / PGS.TS Nguyễn Đình Thi... [et al.]

H. : Xây dựng, 2020
448tr. : ảnh ; 27cm.

Cuốn sách giới thiệu các trường phái, phong cách kiến trúc và các kiến thức văn hóa, xã hội, lịch sử kiến trúc thế giới và Việt Nam
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:281) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:245)

3
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới /. Tập 2, Thế kỷ XIX - Thế kỷ XX / PGS.KTS. Đặng Thái Hoàng... [el al.],.

H. : Xây dựng, 2006
344 tr. ; 27cm.


Đầu mục:153 (Lượt lưu thông:335) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

4
Giáo trình lịch sử nghệ thuật /. Tập II, Từ chủ nghĩa ấn tượng đến cuối thế kỷ XX / PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, ... [et. al.].

H. : Xây dựng, 2007
258 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:265 (Lượt lưu thông:208) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:41)

5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI