Dòng Nội dung
1
Bê tông cường độ cao / PGS.TS Phạm Duy Hữu ( Chủ biên ); ThS Nguyễn Long

H. : Xây dựng, 2004
132 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:16)

2
Công nghệ bê tông và bê tông đặc biệt / PGS.TS. Phạm Duy Hữu

Hà Nội : Xây dựng, 2005
226 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

3
Vật liệu xây dựng / Phùng Văn Lự, Phạm Duy Hữu , Phan Khắc Trí

H. : Giáo dục, 2007
348tr. ; 20,3 cm.


Đầu mục:461 (Lượt lưu thông:2231) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:263)

4
Vật liệu xây dựng đường ô tô và sân bay Phạm Duy Hữu, Ngô Xuân Quảng

H. : Xây dựng, 2004
288 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:24 (Lượt lưu thông:18) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI