Dòng Nội dung
1
Bài tập giải tích I/ Phạm Đức Thoan (chủ biên)... [et al.]

H. : Nxb. Đại học Quốc gia, 2016
292tr. ; 24cm.


Đầu mục:597 (Lượt lưu thông:1360) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:272)

2
Bài tập giải tích II / TS. Nguyễn Bằng Giang (chủ biên)... [et al.]

H. : Xây dựng, 2018
300tr. : minh họa ; 24cm.


Đầu mục:500 (Lượt lưu thông:1895) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:396)

3
4
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI