Dòng Nội dung
1
2
3
Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / GS.TS. Nguyễn Đình Cống (chủ biên), GVC.ThS. Nguyễn Duy Bân, GV.ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
134 tr. ; 27 cm.

Đề cập đến việc thiết kế sàn, bao gồm tính toán và cấu tạo cốt thép cho bản và các dầm
Đầu mục:462 (Lượt lưu thông:1960) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:1011)

4
Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Gia Lâm /, Tập 1 / PGS.TS Vũ Văn Quân (chủ biên)... [et al.]

H. : Nxb. Hà nội, 2019
1207tr. ; 24cm.

Giới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, quan hệ ruộng đất, đất công của các làng xã...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội : Địa bạ huyện Gia Lâm, Tập 2 / PGS.TS Vũ Văn Quân... [et al.]

H. : Nxb. Hà nội, 2019
1384tr. ; 24cm.

Giới thiệu về nguồn tư liệu địa bạ huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thông tin về đơn vị hành chính các cấp, địa giới, tổng diện tích các loại ruộng đất, các loại đất đai, quan hệ ruộng đất, đất công của các làng xã...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI