Dòng Nội dung
1
Sàn sườn bêtông cốt thép toàn khối / GS.TS. Nguyễn Đình Cống (chủ biên), GVC.ThS. Nguyễn Duy Bân, GV.ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
134 tr. ; 27 cm.

Đề cập đến việc thiết kế sàn, bao gồm tính toán và cấu tạo cốt thép cho bản và các dầm
Đầu mục:462 (Lượt lưu thông:1960) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:1011)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI