Dòng Nội dung
1
Cơ sở thiết kế máy xây dựng / PGS. TS.Vũ Liêm Chính (Ch.b.), TS. Phạm Quang Dũng, TS. Trương Quốc Thành

H. : Xây dựng, 2002
355 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:95) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:125)

2
Máy và thiết bị nâng / Ts. Trương Quốc Thành; Ts. Phạm Quang Dũng

H. : Khoa học và kỹ thuật, 1999
366 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:91 (Lượt lưu thông:208) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

3
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng ( chủ biên ); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai

H. : Khoa học Kỹ thuật, 1998
271 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:290 (Lượt lưu thông:1005) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:109)

4
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng ( chủ biên ); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai

H. : Khoa học Kỹ thuật, 2003
271 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:65 (Lượt lưu thông:386) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:109)

5
Máy xây dựng / Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên); Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai

H. : Khoa học kỹ thuật, 1998
271tr. ; 27cm.


Đầu mục:125 (Lượt lưu thông:411) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:109)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI