Dòng Nội dung
1
Hệ thống tiêu chí nhận diện tính bàn địa trong kiến trúc đương đại Việt Nam // Kiến trúc

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
2
3
Thiết kế công trình nước sạch nông thôn / PGS.TS Đoàn Thu Hà (chủ biên), ThS. Trần Mạnh Cường

Hà Nội : Xây dựng, 2021
180 tr. : minh họa ; 21 cm.

Giới thiệu chung các bước thiết kế công trình nước sạch nông thôn; tiêu chuẩn cấp nước - lưu lượng thiết kế công trình; khai thác và xử lý nước cấp; hướng dẫn cấp nước hộ gia đình; hướng dẫn thiết kế các mô hình cấp nước nông thôn quy mô nhỏ
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI