Dòng Nội dung
1
An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Đại học và Cao đẳng, nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên) ... [et al]

Hà Nội : Xây dựng, 2015
236 tr. : minh họa ; 27 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động. Phân tích điều kiện lao động. Luật pháp về an toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của các yếu tố có hại tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Kĩ thuật an toàn trong xây dựng và phòng cháy, chữa cháy trong xây dựng
Đầu mục:756 (Lượt lưu thông:1665) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:172)

2
An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng : Dành cho hệ Trung cấp nhóm ngành kiến trúc, xây dựng / Phạm Đăng Khoa (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2012
176 tr. : minh họa ; 25 cm.

Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động. Luật pháp về an toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của các yếu tố có hại tới sức khoẻ người lao động trong xây dựng. Các phương tiện bảo vệ cá nhân, phương pháp sơ cứu và kĩ thuật an toàn trong thi công xây dựng...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Các giải pháp thiết kế cơ - điện trong công trình xanh / GS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2019
598 tr. : minh họa ; 24 cm.

Cung cấp các giải pháp kỹ thuật đặc trưng, tập trung vào nội dung cơ - điện như thoát nước, thông gió, điều hòa không khí, cấp nhiệt, chiếu sáng, quản lý chất thải rắn trong thiết kế, quản lý vận hành khai thác công trình dân dụng theo hướng "công trình xanh", đáp ứng yêu cầu tối sử dụng năng lượng và các tài nguyên khác một cách hiệu quả, tiết kiệm
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:60)

5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI