Dòng Nội dung
1
Giáo trình hóa học môi trường / Trịnh Thị Thủy (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
280 tr. : minh họa ; 24 cm.

Đề cập đến các quá trình hóa học quan trọng xảy ra trong môi trường tự nhiên, cơ sở hóa học của các biến đổi trong môi trường, cơ sở hóa học của các quá trình xử lý môi trường, ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm sơ cấp cũng như thứ cấp đến sức khỏe và cuộc sống con người
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI