Dòng Nội dung
1
Kỹ thuật thủy khí nâng cao : = Advanced fluid mechanics : Dành cho sinh viên đại học và sau đại học các ngành kỹ thuật / TS. Huỳnh Văn Hoàng ... [et al.]

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
232 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày các kiến thức về kỹ thuật thủy khí từ cơ bản đến nâng cao; dòng chảy có áp; các phương trình cơ bản của kỹ thuật thủy khí
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI