Dòng Nội dung
1
Giáo trình an toàn lao động và bảo vệ môi trường / TS. Tạ Đăng Thuần (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
267 tr. : minh họa ; 24 cm.

Trình bày những vấn đề chung về an toàn vệ sinh lao động; pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn lao động; kỹ thuật vệ sinh môi trường lao động; môi trường bảo vệ cơ sở sản xuất trong kinh doanh
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI