Dòng Nội dung
1
Giáo trình địa lí tự nhiên Việt Nam : Phần đại cương / Đặng Duy Lợi (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023
263 tr. : minh họa ; 24 cm.

Giới thiệu về lãnh thổ và lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam; các đặc điểm về địa hình, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng, sinh vật Việt Nam; đặc điểm cơ bản của địa lí tự nhiên Việt Nam và phương pháp giảng dạy
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI