Dòng Nội dung
1
Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải / PGS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh

Hà Nội : Xây dựng, 2017
315 tr. : minh họa ; 24 cm.

Đề cập những kiến thức cơ bản về nguồn gốc phát sinh, thành phần, tính chất bùn từ trạm xử lý nước thải, các phương pháp xử lý bùn mới nhất hiện nay, cách tính toán và vận hành các công trình xử lý bùn, phương pháp xử lý bùn bằng phân hủy sinh học kỵ khí
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:47)

2
Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải / PGS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh

Hà Nội : Xây dựng, 2018
315 tr. : minh họa ; 24 cm.

Đề cập những kiến thức cơ bản về nguồn gốc phát sinh, thành phần, tính chất bùn từ trạm xử lý nước thải, các phương pháp xử lý bùn mới nhất hiện nay, cách tính toán và vận hành các công trình xử lý bùn, phương pháp xử lý bùn bằng phân hủy sinh học kỵ khí
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:47)

3
Xử lý, tái sử dụng nước thải / GS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2019
470 tr. : minh họa ; 24 cm.

Cung cấp các thông tin cập nhật nhất về ứng dụng tái sử dụng nước thải, yêu cầu chất lượng nước và các biện pháp xử lý nước thải để tái sử dụng, các khía cạnh về tổ chức, quản lý kinh tế và tài chính, với một số ví dụ
Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:34) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:26)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI