Dòng Nội dung
1
Công nghệ GIS / Hà Thị Hằng (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023
341 tr. : minh họa ; 29 cm.

Trình bày lý thuyết về bản đồ và hệ thống thông tin địa lý; dữ liệu và quản lý dữ liệu; thu thập, chuẩn hoá và hiển thị dữ liệu; phân tích không gian; ứng dụng GIS trong quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường; xu thế phát triển GIS; giới thiệu một số bài tập thực hành
Đầu mục:70 (Lượt lưu thông:38) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI