Dòng Nội dung
1
Fundamentals of building design and construction / Nguyen Manh Tuan... [et al.]

Ha Noi : Construction Pulishing House, 2017
148 p. : ill. ; 27 cm.


Đầu mục:70 (Lượt lưu thông:45) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

2
Multi-story building construction methods : Cast-in-place concrete / Nguyen Manh Tuan ... [et al.]

Ha Noi : Science and Technics Publishing House, 2022
91 p. : ill. ; 27 cm.


Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:68) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI