Dòng Nội dung
1
Bài tập vật liệu xây dựng/ Phùng Văn Lự (Chủ biên);...[et.al.]

H. : Giáo dục, 2008
203 tr. ; 20.3 cm.


Đầu mục:633 (Lượt lưu thông:2017) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:464)

2
Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng / Nguyễn Cao Đức...[et.al.]

H. : Xây dựng, 2006
98 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:514 (Lượt lưu thông:265) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:111)

3
4
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI