Dòng Nội dung
1
Thu gom xử lý và sử dụng nước mưa cho cộng đồng / GS.TS. Nguyễn Việt Anh ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2022
200 tr. : minh họa ; 21 cm.

Nghiên cứu về thu gom nước mưa, lựa chọn, lắp đặt hay nâng cấp một số hệ thống thu gom nước mưa tại các vùng khan hiếm nước sạch; thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom nước mưa để cấp nước cho sinh hoạt và ăn uống; quan trắc các hệ thống nước mưa đã được lắp đặt
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải / PGS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh

Hà Nội : Xây dựng, 2018
315 tr. : minh họa ; 24 cm.

Đề cập những kiến thức cơ bản về nguồn gốc phát sinh, thành phần, tính chất bùn từ trạm xử lý nước thải, các phương pháp xử lý bùn mới nhất hiện nay, cách tính toán và vận hành các công trình xử lý bùn, phương pháp xử lý bùn bằng phân hủy sinh học kỵ khí
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:47)

3
Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải / PGS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh

Hà Nội : Xây dựng, 2017
315 tr. : minh họa ; 24 cm.

Đề cập những kiến thức cơ bản về nguồn gốc phát sinh, thành phần, tính chất bùn từ trạm xử lý nước thải, các phương pháp xử lý bùn mới nhất hiện nay, cách tính toán và vận hành các công trình xử lý bùn, phương pháp xử lý bùn bằng phân hủy sinh học kỵ khí
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:47)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI