Dòng Nội dung
1
Optimal design methods = Các phương pháp thiết kế tối ưu / editors: Le Hong Quan (principal), Trinh Bich Ngoc, Pham Van Uy

Hà Nội : Xây dựng, 2022
216 p. : ill. ; 27 cm.

Cung cấp một cách đầy đủ các kiến thức cơ bản của các phương pháp thiết kế tối ưu từ cổ điển đến hiện đại hiện đang được giảng dạy và nghiên cứu ở nhiều Trường Đại học và các Viện nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI