Dòng Nội dung
1
Nghệ thuật kiến trúc Nhật Bản / David, Michiko Young ; Lưu Văn Hy dịch

Hà Nội : Mỹ thuật, 2007
221 tr. : ảnh màu ; 21 cm.

Giới thiệu kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Các nguyên tắc cũng như một số biến đổi của kiến trúc Nhật Bản qua các giai đoạn lịch sử
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI