Dòng Nội dung
1
Drawing the Landscape

NewYork : John Wiley & Sons, 743.863
326 p. : ill, ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Drawing the landscape / Chip Sullvan

New York : Wiley, 1997
326 p. ; 27 cm.+


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Lịch sử kiến trúc cảnh quan thế giới qua hình vẽ : = Illustrated history of landscape design / Elizabeth Boults, Chip Sullivan ; Người dịch: Trương Thị Thanh Hoa, Phan Thị Thanh Hiền ; Hiệu đính: Vũ Việt Anh, Phạm Thị Ái Thuỷ

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023
260 tr. : minh họa ; 28 cm.

Trình bày về lịch sử kiến trúc cảnh quan thế giới qua hình vẽ từ thời tiền sử đến thời hiện đại và hậu hiện đại; giới thiệu lịch sử kiến trúc phong kiến châu Âu, thời kỳ hiện đại và lịch sử kiến trúc châu Á...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI