Dòng Nội dung
1
2
Phần mềm Plaxis ứng dựng vào tính toán các công trình thủy công / PGS.TS Đỗ Văn Đệ (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2008
168 tr. : minh họa ; 27 cm.

Trình bày những nét chính về cơ sở lý thuyết, hướng dẫn sử dụng phần mềm Plaxis để áp dụng tính toán biến dạng, chuyển vị, nội lực, ứng suất cho một số dạng công trình thủy công thông dụng
Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI